TangentbordAtt översätta på ett lättbegripligt sätt betyder att man väger in olika aspekter i texten, där bland annat rytm, tonalitet, terminologi och språkmässiga skillnader som hör samman med de kulturella skillnaderna i språken. Att översätta rakt av blir sällan, för att inte säga aldrig bra. En van översättare har kunskapen som krävs för att kunna ta egna beslut och förvandla texten på ett sätt som gör den lättläst utan att innehållet förändras. För att ge en inblick i hur en van översättare arbetar följer nedan några exempel som man själv kan följa när man arbetar med en översättning. För det första är det viktigt att vara konsekvent i terminologin. Detta för att inte skapa onödig förvirring hos läsaren. Att strama åt långa meningar där den ursprunglige författaren valt att vara övertydlig ger oftast en mer lättläst text. Man kan därför ta sig friheten att förenkla meningsbyggnaden så länge man inte förändrar innehållet och betydelsen.

När det kommer till punktregler så finns det inga sådana i dessa fall. Att dela upp långa och komplexa meningar kan vara att föredra för att göra texten mer lättläst. Givetvis är inte korta meningar det man alltid ska eftersträva, utan det måste vägas mellan att få till en bra rytm i texten samtidigt som den ska vara lättläst. Överdrivet fack-språk kan förenklas för att göra den begriplig för läsaren. Det finns nämligen inget egenvärde i att skriva krångligt. Väljer man en krånglig översättning tyder det mer på att översättaren själv inte förstått budskapet, vilket gör det mindre troligt att läsaren kommer att göra det. Att fråga den ursprungliga författaren är därför aldrig fel. Hellre fråga en gång för mycket än inte alls. Man bör också undvika långa inskjutna bisatser i en mening eftersom att dessa många gånger blir övertydliga och direkt onödiga för själva innehållet. Att lyfta fram det viktigaste i texten och tona ner det som stöder texten är att rekommendera. Därför väljer man hellre att inleda med det viktiga och låter exemplet komma efter för att på så sätt klargöra sambanden. Man kan därför välja att använda sig av sambandsorden därför, för att, dessutom och så vidare.

Att översätta på ett lättbegripligt sätt
Tagged on:     

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *