Idag finns ett stort behov av att översätta text. Oavsett om det handlar om skönlitterära verk, kortare artiklar och texter eller innehåll på hemsidor. Att översätta en text från ett språk till ett annat kanske inte låter som det krångligaste att genomföra, men det krävs en hel del för att kunna kalla sig själv översättare.

Specialkunskaper och bakgrundsfakta

Vissa texttyper kräver inte speciellt mycket av översättaren. Exempelvis ytligare artiklar och lättare informationstexter. Dessa är mer eller mindre bara att översätta mening för mening, från början till slut. Men när det kommer till andra saker, som exempelvis skönlitteratur och poesi, krävs det en hel del grundarbete. Exempelvis måste en översättare läsa in sig väldigt mycket på lingvistiska stilnivåer och terminologi.

Allt detta för att kunna förstå texten på ett djupare plan än de ytliga orden. Att sätta sig in i författarens skrivspråk, alla intriger i boken samt det komplexa i karaktärerna tar tid, och denna tid är ett måste om ett skönlitterärt verk ska kunna översättas så bra och korrekt som möjligt.

Att ta sig tiden är viktigt för arbetet

Att kunna ta sig tiden och utnyttja den så väl att denna förståelse blir ett faktum är inte det lättaste, och det passar inte heller alla människor. Att kunna översätta en text på rätt sätt kräver därför oftast en utbildning som inkluderar både konsten att översätta såväl som språkkurser. Dessutom fortsätter översättningarna att ta upp tid, speciellt de som kräver mer av översättaren, så som skönlitteratur och poesi.

Att ha stenkoll på målspråket är grundläggande

Det är inte heller alla som har det inom sig att översätta text både till och från ett språk till ett annat. Vissa personer kan endast översätta texter från exempelvis franska, men känner sig inte bekväma nog med sina språkkunskaper för att kunna översätta till franska. Det vanligaste är att en översättare översätter till sitt modersmål, och detta är även det bästa sätten att arbeta på eftersom kunskaperna i just modersmålet är flytande och felfria, både när det kommer till ord och lingvistiska uttryck. Det gäller att ha fingertoppskänsla och en extrem medvetenhet och kreativitet gällande språkbruk och uttryck. Dock är det självklart viktigt att ha väldigt goda kunskaper i språket en översätter från också, men det är just målspråket, språket som texten översätts till som är det viktiga eftersom det är det slutliga resultatet kunden är ute efter. Det är just översättningen som ska vara felfri, flytande och naturlig.

Översättning av texter är inte för alla

Så att översätta texter är en konstform som inte alla klarar av. Det går att studera sig till det genom speciella utbildningar som riktar in sig på just översättning, eller att polera sina språkkunskaper i både käll- och målspråk, genom språkkurser. Men det kräver också en säkerhet och ett kreativt mod för att kunna använda målspråket på ett sådant sätt att den översatta texten känns som ett original och inte som vad den egentligen är, vilket är en översättning.

Klicka här för att komma till en noggrann och stilsäker översättningsbyrå som behärskar översättningar till en mängd olika språk.

Att översätta text är en konstform
Tagged on:         

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *