Upplever du eller en anhörig problem med posttraumatiskt stressyndrom, självmords- och självskadebeteende, ätstörningar, missbruksproblem eller depression finns bra hjälp att få. DBT står för dialektisk beteendeterapi och har visat sig vara en effektiv metod för att behandla patienter med sådana psykiska besvär. Metoden anpassas efter behov och har hjälpt många människor till ett stabilare och bättre liv. Vill du veta mer om DBT i Malmö, rekommenderas det att ta kontakt med Finjagården. De har lång erfarenhet av DBT-metoden.

Hur fungerar DBT?

Ursprungligen utvecklades DBT-metoden för att behandla människor som skadade sig själva eller gick med självmordstankar. Det är mycket allvarliga psykiska besvär, vilket kräver bästa möjliga terapi. Traditionell kognitiv beteendeterapi visade sig vara relativt verkningslös och då utvecklade Marsha Linehan och hennes team istället DBT. Syftet var att kunna hantera polariserande känslotillstånd och hjälpa patienten till en bättre balans mellan sin egen inre känslovärld och den yttre omgivningen.

Just balans har blivit ett kännetecken för DBT-metoden. Man använder sig av många olika övningar för att förmå patienten att acceptera sig själv, men samtidigt åstadkomma de nödvändiga förändringarna för att få mer kontroll över sitt beteende och sitt vardagsliv. Därför är bland annat mindfulness eller medveten närvaro en viktig del i behandlingen. Meningen med DBT-metoden är att man ska få flera olika nyttiga verktyg att använda under livets gång.

DBT visade sig vara effektivt även för andra psykiska besvär. Missbruksproblem, depression och ätstörningar kan exempelvis också behandlas med terapiformen. Finjagården är experter på DBT i Malmö och ett bra första steg är att ta kontakt med dem för att se hur man kan få hjälp.

DBT i Malmö
Tagged on:     

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *