Om man står inför ett större byggnadsprojekt, ett rivningsarbete eller något slags större tillbyggnad eller förändring av sitt hus så finns det också en stor chans att man behöver anlita en kontrollansvarig för detta. En kontrollansvarig är den person som upprättar den kontrollplan som ska följas och den som även ser till att den följs; detta genom regelbundna kontroller som även dokumenteras i syfte att visa upp för byggnadsnämnden.

Det man kan säga är att en kontrollansvarig på så sätt fungerar som en slags förlängd arm för myndigheter och som gör de kontroller som säkerställer kvaliteten och säkerheten som krävs vid exempelvis en byggnation av ett hus i Stockholm. För den sakens skull dock så ska man som byggherre inte se en kontrollansvarig som någon slags fiende som har möjlighet att sinka en byggnation eller helt avbryta denna; tvärtom – man ska som byggherre försöka dra nytta av den kunskap som finns hos den person som man anlitar som kontrollansvarig. Gärna på ett så tidigt stadium som möjligt också.

En kontrollansvarig som redan på planerings- och idéstadiet kan delta och komma med synpunkter, lösningar och peka på brister och problem är för många guld värd och det är också ett råd som vi kan ge om du planerar en byggnation som kräver bygglov – oberoende av vart i Sverige du bor; det kan vara Stockholm likväl som Malmö eller Kiruna. Försök att använda den person du anlitar som kontrollansvarig snarare än att se denne som en slags utgift eller en person med för mycket makt; du kommer att ha mycket nytta av denne i slutändan.

Tillsammans kommer ni att sitta ned vid tekniska samråd, du kommer att ha en regelbunden kontakt med honom och du kommer att kunna bolla idéer samt hitta lösningar tillsammans med den person du anlitat som kontrollansvarig. Se det som att du betalar för en ovärderlig tjänst som i slutändan gör att ditt projekt klarar slutbesiktningen.

Här behöver du ingen kontrollansvarig i Stockholm

Det man generellt kan säga gällande en kontrollansvarig och behovet av en anlitad sådan är att så fort det rör anmälan eller bygglov så ska en sådan involveras. Mindre förändringar – okomplicerade sådana – kräver sällan en kontrollansvarig. Ska du måla om ditt hus i Stockholm eller bygga en mindre altan så räknas detta som projekt som du på egen hand kan ta ansvar för.

Känner du dig osäker i detta så går det utmärkt att logga in på Byggnadsnämndens hemsida där matnyttig information finns samlad kring vid vilka projekt som tarvar en kontrollansvarig.

Du kan även läsa mer på http://www.kontrollansvarigstockholm.nu/.

En kontrollansvarig är länken mellan dig och myndigheterna
Tagged on:     

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *