Fakturaköp är en tjänst som erbjuds av finansbolag och som mestadels används av små- och mellanstora företag. Fakturaköp innebär att företag säljer sina fakturor till ett finansbolag som alltså står för det faktiska fakturaköpet. Genom detta fakturaköp tas fakturorna i pant och står för finansbolagets säkerhet som i sin tur ger företaget en direkt kredit som företaget nu förfogar över.

Företaget tjänar på denna tjänst genom att de nu – innan fakturorna är betalda – fått kredit som de kan använda för sina investeringar. Finansbolaget tjänar på detta genom att de tar ut en viss procent att det fakturabeloppet anger. På så sätt tjänar båda parter på affären. Fakturaköp har blivit allt vanligare och i takt med att fler företag startas ökar också behovet av fakturaköp. Som litet företag kan det vara svårt att till en början hålla en jämn balans i omsättningen. Vissa månader går väldigt bra medan andra är skralare.

Genom att sälja fakturor som än inte nått betalningsslut kan alltså företag använda det kapital som väntar nästkommande månad direkt. På så vis kan de göra de nödvändiga investeringar som behövs när de behövs.

Vill du läsa mer om fakturaköp finns en bra sida här.

Glöm inte att kontrollera att finansbolaget du anlitar är godkänt av Finansinspektionen.

Fakturaköp
Tagged on:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *