Ser man exempelvis på en vanlig arbetsplats och till de personer som arbetar där så är en ganska generell känsla efter dagens slut att de är väldigt trötta. Det vill säga; man kommer hem från sitt arbete och upplever att man är trött, lite irriterad och stressad – känslor som man inte vill bära med sig hem till familj. Man ska naturligtvis ha i åtanke att jobb – oberoende på vad det handlar om – ska vara ansträngande och att man ska vara lite trött då det ofta är ett tecken på att man gjort sitt bästa. Det som dock ska vara medveten om är att trötthet kommer i olika skepnader och att vissa typer faktiskt går att undvika. Det vi menar här är att många fall av den trötthet och stress som många upplever efter en arbetsdag är något som är förvållat av arbetsmiljön och som i och med det är direkt onödig då man faktiskt kan råda bot på den. I många fall så är det nämligen ljud och en hög volym som är boven i dramat.

Låt oss ge ett exempel på detta och vi säger här att vi befinner oss på ett vanligt kontor där ett tiotal personer dagligen sitter och arbetar. På detta kontor kommer det hela tiden att finnas en massa ljud – man kommer att höra hur datorer surrar, man hör sina kollegor samtala med varandra och med sina kunder, man hör tangenter knäppa, man hör fotsteg och så vidare. Ljud som i sig och skilda från varandra inte påverkar så mycket och som inte är så höga – men som tillsammans skapar den irritation och koncentrationsbrist vi nämnde ovan. Desto mer ljud som finns i en lokal – desto tröttare blir man också. Det här går naturligtvis att applicera även till en skolmiljö, till en restaurang eller till ett bibliotek – finns det för mycket ljud så kan man inte koncentrerar sig och därmed inte heller sköta sitt jobb eller njuta av ett samtal på exempelvis ett café eller en restaurang.

Lyckligtvis är denna fråga något som börjat tas på allt större allvar och man kan se att olika lösningar börjat testas på arbetsplatser runt om i Sverige. En av de bästa och en av de mest använda heter akustiktak och detta är något som man verkligen också kan rekommendera. Vad är då ett akustiktak?

Installera akustiktak för en bättre arbetsmiljö

Ett akustiktak installerar man under det befintliga taket. Det ger en ljuddämpande effekt som i sin tur skapar en mer harmonisk ljudbild. Ljudet i sig studsar nämligen inte omkring på samma sätt som om taket är naket – istället så absorberas det ut av detta akustiktak. Det här går att dra klara paralleller till golvet och en matta. Genom att lägga en matta på ett golv så försvinner ekot och ljudet sugs upp av mattan i fråga. Detsamma gäller taket och ett installerat akustiktak.

Dessutom så fungerar ett akustiktak överallt och går således att installera på ett kontor likväl som på en skola, en restaurang eller i ett biblitek. Ljudet påverkar alltid – men det finns sätt att dämpa det och göra det mer skonsamt, akustiktak är en bra lösning och exempel på detta.

Läs mer härhttp://www.undertak.biz/akustiktak.

Ljudet påverkar mer än vad du tror
Tagged on:         

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *