Vi har sett ökningen vara lavinartad av den efterfrågan som finns på tjänster vilka streamar musik till användare runt omkring i världen och även om det finns lite blandade alternativ, har Spotify varit det företag som lockat med sig flest kunder. Många har dessutom tagit fasta på den möjlighet som finns att ha Spotify i mobilen och detta alternativ finns till alla modeller av smartphones. Har man inte obegränsade möjligheter att använda internet via sin telefon, erbjuder spotify en möjlighet att lyssna på spellistor även när man inte är uppkopplad på nätet. Detta har inneburit att man når fram till en otroligt stor och intresserad grupp av potentiella kunder. Jag kommer här att redogöra för användningen av Spotify och lutar mig i detta fall mot en rapport över internetvanor, kallad svenskarna och internet 2011. Precis som i många scenarier vilkas ursprung är på internet är de med en ålder mellan 16 och 25 år den gupp som toppar studien och i fråga om spotify är det mer än 80 procent av Sveriges internetanvändare i denna åldersgruppering som från och till lyssnar på musik via spotify.

Även när man ser på vilka som dagligen använder spotify, är denna kategori störst bland de tillfrågade. I detta fall rör det sig om blygsamma(?) 58 procent. Kurvan går drastiskt ner i takt med ålder och för att ge ett par hållpunkter kan man ställa gruppen 46-55års 44 procent/10 procent mot föregående kategori. I åldrarna 76-85 år är det nästan enbart fråga om att man lyssnar ibland vilket uppgår till omkring 15 procent. Vill man jämföra Spotify med fildelning, kan man se att den högst uppmätta gruppen om de i ålder 16-25 år också är i toppen vad gäller fildelning. Sett till totala procenten internetanvändare lyssnar 77 procent på musik via spotify och omkring 55 procent i samma grupp väljer att fildela. Tilläggas skall, att många kombinerar dessa båda varför siffrorna ibland kan kännas problematiska att få ihop.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *