När man skall välja en utbildning inom samtalsterapi eller liknande, är det viktigt att man först sätter sig in i vad det är man vill uppnå. Det finns många olika inriktningar när det kommer till samtal och terapeutiska yrken där alla inte känns lika naturliga som andra. Det är individuellt vilken metod man känner sig bekväm med och att försöka sig på någonting man i grund och botten inte känner dragning till, kan många gånger sluta med att man inte blir nöjd när allt kommer omkring. För vissa är det självklart med en bana inom traditionell psykologi och psykodynamiska förhållningssätt. Andra vill rikta in sig på en problemlösningsfokuserad tradition som kognitiv beteendeterapi. Någon vill jobba med motiverande samtal medan någon annan känner en vilja att gå in på coachrollen. Genom att överväga sitt beslut kan man ofta hitta rätt och nå fram till en utbildning som passar.

Par- och relationsterapi

Om man har en klar och tydlig bild av precis vad inom samtalsterapi man vill jobba med, är det en fördel om man utvärderar alla olika metoder utifrån denna idé. Vill man jobba som par- och relationsterapeut kan man gå ett flertal olika vägar där några är längre och andra snabbare.

För den med ambition att jobba som parterapeut finns ofta ett krav på en färdig terapeututbildning innan det att man går in och specialiserar sig på ett visst område. Andre vill gå direkt till rollen som samtalsledare och utbildar sig huvudsakligen inom detta speciella fält. Det senare alternativet är klart snabbare, men ger inte heller fördelarna av att ha en flerårig utbildning med sig när man skall ut på arbetsmarknaden och hitta kunder till sin nyöppnade mottagning.

Flera av de som utbildar sig den kortare vägen har dock redan anställning eller egen verksamhet där man samtalar med personer i olika situationer. Det kan handla om allt ifrån jobb som kurator till att vara HR ansvarig på ett företag. Det finns alltid relationer som kan tas om hand på ett bra sätt för att de skall utvecklas och bli starka och kraftiga. Inte bara när det kommer till tvåsamhet och romantik utan också när det gäller andra relationer.

Utbildning i samtalsterapi
Tagged on:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *