Behovet av att skärma av sig från solen är stort oavsett var man bor i Sverige. Solen är farlig och ska behandlas med respekt och dessutom kan det vara bra för sin hemmiljö och klimatet där att använda sig av olika skydd från solen. Här menar vi alltså att det under en varm sommardag i exempelvis Stockholm kan vara ganska skönt att ha ett solskydd där fönstren hemma täcks och att man kan mötas av en sval- och skön atmosfär istället för en hetta. Valet av solskydd blir också lite annorlunda beroende på var i Sverige man bor samt vilket typ av boende man har.

Gällande boende så kan man här – generellt – säga att man till lägenheter i första hand kanske väljer persienner medan man till ett större hus istället siktar in sig exempelvis på markiser. Detta blir ganska självklart då exempelvis markiser monterade på ett lägenhetskomplex i Stockholm skulle vara både skrymmande och störa grannarna. Markiser är – trots allt – ganska stora och passar således bäst på en villa eller ett mindre hus. Då vi nämnde att behovet av solskydd är olika i olika typer av städer så går det även här att fortsätta med staden Stockholm som exempel.

Nya alternativ för solskydd i Stockholm

Just i Stockholm blir nämligen ett solskydd även ett slags skydd mot insyn och ett bra sätt att kunna skärma av sig från förbipasserande eller grannar. Detta blir ganska naturligt om man betänker att Stockholm har sina hus betydligt närmre varandra än vad man har i mindre städer och där alltså solskydd – i form av exempelvis persienner – blir en naturlig del av vardagen för de som bor där. Det är alltså inte ovanligt att en person boende i Stockholm har sina solskydd nedfällda även under dagar då det regnar eller snöar – man behöver dem, helt enkelt, mer som ett skydd mot insyn. Det är även i Stockholm som solskydd är allra vanligast då det gäller utförande och det är där som utvecklingen inom solskydd blir som allra tydligast. Här kan man nämna en ny sort som kommit under senare år och som visat sig vara extra populärt gällande solskydd i Stockholm – nämligen solfilm.

Solfilm är en slags film – tonad sådan – som man fäster på sitt fönster och som skyddar mot både insyn och mot solens strålar – detta medan man som privatperson fortfarande kan se ut. En privatperson i Stockholm monterar alltså solfilm på sina fönster och får samma effekt som av exempelvis persienner men där det fortfarande går att se vad som händer på utsidan. Väljer man detta alternativ som solskydd i Stockholm så innebär det att man kan leva mindre isolerat och känna sig mindre instängd än vad exempelvis persienner för med sig.

Allt detta går alltså att förklaras till varför solfilm kommit att bli det populäraste alternativet för solskydd i Stockholm och detta medan det knappt används i mindre städer där husen inte ligger lika nära varandra och där insynen alltså – oavsett – är ytterst begränsad.

Välj rätt sorts solskydd i Stockholm
Tagged on:             

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *