När man börjar med tarot är det många saker att upptäcka för första gången. Det är inte alltid man känner sig helt bekväm och man kan ibland ha frågor man knappt vågar ställa i rädsla för att man skall verka dum. I vanlig ordning finns det inte dumma frågor även om man kan tycka så ibland. För den som står i valet av tarotkort kan det finnas en hel del saker som behöver svar. En av dessa är hur viktigt det är att välja rätt tarotkort. Egentligen är detta någonting väldigt enkelt och bekvämt. Man kan helt sonika välja de kort man känner för!

Även om korten är det man använder för att få information, är det mer en fråga om den som lägger ut korten och som tolkar dessa. Om man inte känner sig okej med bilderna på korten man har framför sig kan det påverka hur bra man tar informationen och hur tydligt man kan rikta uppmärksamheten. Hittar man kort som istället väcker nyfikenhet och som man tycker om, har man större möjlighet att få reda på information och tolka den rätt. På så vis kan valet man gör spela stor roll. Dock bara för dig som använder korten.

När man jobbar med tarot kan man alltid ha flera olika kort som man använder i olika situationer. Det är inte fel att byta kort och se till att man hela tiden har de kort man tror bäst kan öka fokus och stämning.

Hur fick man reda på tarot?

Det är svårt att säga varifrån tarotkort kommer och vad som har påverkat dessa kort genom åren. Det man vet är att det finns bevarat kort från omkring 1400. För den som har intresse kan man se korten på muséum och flera av dagens kort utgår från den stil dessa kort har. I och med att man bara hittat några kort och inte någon komplett samling, kan man spekulera kring hur övriga kort såg ut. Detta är dock inte någonting man vet.

Skall man gå vidare och försöka bilda sig en uppfattning om varifrån tarot kommer och hur det hela startade, kommer man få en hel del att smälta. Det går inte riktigt att säga varifrån korten först kom och de teorier som finns om tarot kan ibland kännas långsökta. Det finns också teorier som kanske upplevs väl enkla. Några av de hypoteser man kan höra talas om utgår ifrån att tarot användes i Egypten och att det finns en koppling till esoterisk kunskap. Andra menar att det var katarerna som tog fram dessa kort i sitt arbete.

Det har varit en hel del personer som försökt bringa klarhet och förstå vad tarot är och hur det upptäckts. Man har testat allting ifrån etymologisk forskning till att gräva i källor från lång tid tillbaks. De som vill knyta tarot långt bakåt i historian landar i allmänhet i problemen som finns kring biblioteksbranden i Alexandria. Om tarot var äldre än detta borde det ha funnits en hel del information i biblioteket som tyvärr brann ner till grunden. Även om man senare i Fez hade ambitioner att förnya och bygga ett bibliotek som skulle innefatta samma typ av fakta, blev aldrig detta stort.

Vissa hävdar att tarot är någonting som kom i och med branden och att man försökte sammanfatta allting i tarotkortens symbolik. Detta är någonting som man inte kan motbevisa även om det inte heller finns stark grund för tanken. Kanske får man nöja sig med att många upplever att det fungerar oavsett historik. Det är viktigt med rätt fokus och kanske kommer det inte bli fastslaget varifrån tekniken har kommit ifrån initialt.

Vilka kort skall man ha?
Tagged on:     

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *